Tag: Pracownicze Plany Kapitałowe PPK co to jest

Pracownicze Plany Kapitałowe PPK co to jest

Co to jest PPK? Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe? Poniżej znajdziesz wszystkie artykuły na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych dostępne na moim blogu. Dzięki ich lekturze dowiesz się czym one są, jakie korzyści z nich płyną, a przede wszystkim ile można na nich zyskać (a można naprawdę sporo). Oprócz emerytury możesz zyskać nawet ponad 3000 zł! Dlatego przeczytaj wszystko, co warto i co powinieneś wiedzieć o PPK.

Pracownicze Plany Kapitałowe PPK co to jest

W telegraficznym skrócie

Są one dodatkową formą zabezpieczenia na emeryturę, finansowaną przez pracodawców i pracowników oraz dofinansowywaną przez państwo. Program jest skierowany do ponad 11 milionów pracowników, którym ma podnieść bezpieczeństwo finansowe. PPK to dobrowolny i w pełni prywatny system długoterminowego oszczędzania, który ma podnieść bezpieczeństwo finansowe Polaków. Celem jego wprowadzenia było zagwarantowanie godziwej jesieni życia (wobec niewydolności ZUS) przez zabezpieczenie dodatkowych comiesięcznych świadczeń poza emerytalnymi.

Ty decydujesz czy oszczędzasz i ile

Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny program społeczny, w którym można zrezygnować z oszczędzania w dowolnym momencie. Składki na PPK są finansowane dzięki wpłatom zarówno ze strony pracodawcy, pracownika, jak i budżetu państwa. Ich zadaniem jest uzupełnieniem świadczeń z systemu ZUS. Nic nie musisz robić, aby przystąpić do programu, gdyż zostaniesz do nich dołączony automatycznie. Obowiązek ten spoczywa na Twoim pracodawcy. Ty natomiast możesz w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w programie.

W ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych Ty oraz pracodawca będziecie razem wpłacali na specjalne konto dwie składki. Są to obowiązkowa składka podstawowa oraz dobrowolna składka dodatkowa. Dla tych, którzy będą uczestniczyć w programie, rząd przewidział specjalne dopłaty. Oszczędzane w programie pieniądze, będą inwestowane przez określone instytucje.

Jak wygląda PPK w praktyce? W poniższym artykule przeczytasz wszystko, co powinieneś i co warto o nich wiedzieć.


Pracownicze Plany Kapitałowe PPK 2
PPK Pracownicze Plany Kapitałowe, co to jest? Zasady oszczędzania na emeryturę, rezygnacja z uczestnictwa, kalkulator PPK – wszystko co musisz wiedzieć o PPK. Pracownicze Plany Kapitałowe w skrócie PPK to powszechny system oszczędzania na emeryturę dla pracowników realizowany przy współpracy z pracodawcami oraz państwem. PPK to program dodatkowego i dobrowolnego […]

Pracownicze Plany Kapitałowe PPK – wszystkie informacje


Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych PPK
Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych PPK Przeczytaj tekst aktu oraz tekst ogłoszony – poznaj ustawę w pełnym brzmieniu! Przyjętą przez parlament ustawę Prezydent podpisał 19 listopada 2018r. Pracownicze Plany Kapitałowe (w skrócie PPK) to szansa dla tych, którzy myślą o swojej przyszłości i bezpieczeństwie […]

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych PPKPrzebieg prac nad projektem ustawy o PPK
Rządowy projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych Przedstawię tutaj przebieg prac nad projektem ustawy o PPK, czyli o Pracowniczych Planach Kapitałowych przed skierowaniem projektu do Sejmu. To krótka historia utworzenia ram prawnych powszechnego i dobrowolnego systemu oszczędzania z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb finansowych po osiągnięciu wieku emerytalnego lub nabyciu uprawnień […]

Przebieg prac nad projektem ustawy o PPK