Operacje gospodarcze – definicja, pojęcie i jego wyjaśnienie


Czym są operacje gospodarcze? Jaka jest definicja operacji gospodarczych? Znajdziesz tutaj wszystko, co musisz i co warto wiedzieć o operacjach gospodarczych – sprawdź pojęcie i jego wyjaśnienie.

Operacje gospodarcze - definicja, pojęcie

Definicja operacji gospodarczych

Operacje gospodarcze to różnego rodzaju transakcje i działania finansowe, które mają miejsce w ramach działalności gospodarczej przedsiębiorstw, firm i organizacji. Te operacje obejmują wszystkie aktywności związane z zarządzaniem finansami, obrotem handlowym, inwestycjami, produkcją, dostawami, usługami i innymi aspektami prowadzenia biznesu. To każde zdarzenie gospodarcze, które ma wpływ na majątek, źródła finansowania lub wynik finansowy jednostki. Operacje gospodarcze są udokumentowane i podlegają ewidencji księgowej.

Cechy operacji gospodarczych:
 1. Można je wyrazić w wartości pieniężnej lub jednostkach naturalnych.
 2. Powodują zmiany w stanie aktywów/pasywów.
 3. Wchodzą w zakres działalności jednostki.
 4. Wywołują zmianę w tej samej wartości w stanie aktywów i/lub pasywów.
Przykłady operacji gospodarczych:
 • Kupno towaru za gotówkę – operacja ta powoduje zmniejszenie stanu gotówki i zwiększenie stanu zapasów.
 • Sprzedaż towaru za gotówkę – operacja ta powoduje zwiększenie stanu gotówki i zmniejszenie stanu zapasów.
 • Wypłata wynagrodzenia pracownikom – operacja ta powoduje zmniejszenie stanu gotówki i zwiększenie stanu zobowiązań z tytułu wynagrodzeń.
 • Otrzymanie faktury za zakup towaru – operacja ta nie powoduje zmian w stanie aktywów i pasywów, ale wymaga udokumentowania.
Klasyfikacja operacji gospodarczych:

Operacje gospodarcze można klasyfikować według różnych kryteriów, np.:

 • Według wpływu na wynik finansowy:
  • operacje operacyjne (związane z bieżącą działalnością jednostki),
  • operacje finansowe (związane z pozyskiwaniem i wykorzystaniem kapitału),
  • operacje nadzwyczajne (nietypowe i nieprzewidziane).
 • Według rodzaju aktywów lub pasywów, na które wpływają:
  • operacje dotyczące aktywów obrotowych,
  • operacje dotyczące aktywów trwałych,
  • operacje dotyczące pasywów bieżących,
  • operacje dotyczące pasywów trwałych.
 • Według rodzaju zdarzeń gospodarczych, które je wywołują:
  • operacje gospodarcze w naturze,
  • operacje gospodarcze w pieniądzu,
Znaczenie operacji gospodarczych:

Są one podstawą prowadzenia rachunkowości. Ewidencja operacji gospodarczych pozwala na sporządzanie sprawozdań finansowych, które są źródłem informacji o sytuacji finansowej i wyniku finansowym jednostki.

Operacje gospodarcze są również istotne dla zarządzania przedsiębiorstwem. Dzięki rzetelnej ewidencji operacji gospodarczych menedżerowie mogą podejmować świadome decyzje gospodarcze.

Sprawdź wyjaśnienia innych pojęć:

 

O Adam Marcinowski

Szeroko rozumiane finanse i prawo, to moja pasja. Tematyką związaną z finansami zajmuję się od 2001, kiedy to tworzyłem ogólnopolską firmę pośrednictwa finansowego KredytPolska. Obsługiwała ona Klientów z terenu całego kraju oraz tworzyła sieć ponad 160 agentów finansowych na terenie całego kraju. Agentów tych rekrutowałem i szkoliłem. Pasją do finansów zaraziłem się w pracy, która pozwoliła mi zdobyć poza szeroką wiedzą również rozeznanie w problemach Klientów, a zarazem sposobach i możliwościach ich rozwiązania. Poznając problemy Klientów i pomagając im w wyjściu z długów na prostą... Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*Wymagane

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.