Mamonto – pierwsza pożyczka gratis do 1500 zł, chwilówka na 30 dni 1


Pożyczka Mamonto jest udzielana w wysokości od 100 zł do 1 500 zł na czas 15, 18, 24, 28 lub 30 dni (bez możliwości wybrania innego terminu). Firma deklaruje szybkie rozpatrzenie wniosku oraz wypłatę gotówki nawet w 15 minut bez wychodzenia z domu. Każdy nowy Klient może skorzystać z promocji typu pierwsza pożyczka gratis. Na warunkach promocyjnych możesz pożyczyć do 1500 zł na 30 dni, nie ponosząc za to kosztów prowizji i odsetek. Biorąc pierwszą chwilówkę, jej RRSO wyniesie 0%, przy kolejnych już 1821,80%. Warunkiem przyznania pożyczki jest pozytywna ocena zdolności kredytowej oraz historia kredytowa w BIK i brak wpisów w Biurach Informacji Gospodarczej BIG InfoMonitor S.A., Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. oraz ERIF BIG S. A. W przypadku Mamonto pożyczkodawcą jest latwykredyt.pl należący do PolCredit Sp. z o.o..
W dalszej części artykułu dokładnie zrecenzuję chwilówkę Mamonto. Omówię jej warunki i zasady, na jakich jest dostępna oraz wskaże jej wady i zalety. W komentarzach pod tą recenzją znajdziesz opinie Klientów o tej chwilówce oraz o firmie.

Pożyczka Mamonto


Chwilówka Mamonto
Darmowa chwilówka za 0 zł:

 • pierwsza chwilówka za 0 zł od 100 zł do 1 500 zł,
 • udzielana na czas 15, 18, 24, 28 lub 30 dni,
 • kolejne pożyczki w tej samej wysokości i na ten sam czas,
 • udzielana dla osób w wieku od 20 do 70 lat,
 • szybka decyzja i wypłata pieniędzy,
 • RRSO przykładu reprezentatywnego kolejnej pożyczki 1815,45%.

Wypełnij wniosek o pożyczkę Mamonto

Kto jest właścicielem serwisu Mamonto .pl?

Właścicielem serwisu i pośrednikiem finansowym jest MILUCREDIT Sp. z o.o. z siedzibą ul. Świętokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000609277, NIP: 5213727444, REGON: 364019026.
Administratorem Danych Osobowych i Pożyczkodawcą jest latwykredyt.pl należący do PolCredit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

Pożyczka Mamonto – czym może się pochwalić?

Prawdę mówiąc, niczym szczególnym się ona nie wyróżnia. Jest to okrojona pożyczka Łatwykredyt. Serwis jest bardzo ubogi w informacje istotne z punktu widzenia ewentualnego Klienta. Zrecenzuję tę ofertę raczej z obowiązku wobec Was Czytelników niż z chęci.

Pożyczka Mamonto dla nowych Klientów za 0zł

Oferowana dla nowych Klientów Promocyjna pożyczka za 0 zł oznacza kwotę pieniężną, którą Pożyczkodawca przekazuje Pożyczkobiorcy, nie naliczając przy tym odsetek i prowizji. Zasady promocyjne przestają obowiązywać w przypadku jakiegokolwiek naruszenia przez Pożyczkobiorcę warunków spłaty (brak spłaty w terminie). W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczkobiorca będzie zobowiązany do spłaty pożyczki wraz z należnymi opłatami wyszczególnionymi w umowie. Opłaty te będą identyczne z tymi w przykładzie reprezentatywnym kolejnej pożyczki (dostępny poniżej).

Interesują Cię darmowe pożyczki?

Dla kogo może zostać przyznana chwilówka Mamonto?

Podobnie jak inne firmy pozabankowe Mamonto również wyznacza warunki kardynalne, które musi łącznie spełniać osoba chcąca złożyć wniosek.
Aby uzyskać chwilówkę, musisz przypuszczalnie spełniać łącznie następujące warunki:

 • być w wieku od 20 do 70 lat,
 • trzeba być stałym mieszkańcem Polski,
 • posiadać dowód osobisty, aktywny numer telefonu komórkowego oraz mail,
 • mieć rachunek bankowy w Polskim banku krajowym,
 • posiadać stale źródło dochodu,
 • nie figurować w rejestrze dłużników (np. BIG,ERIF lub KRD).

Jak złożyć wniosek?

Pożyczka Mamonto jest dostępna po wykonaniu odpowiednich czynności, które Opiszę tutaj pokrótce.

 1. Rejestracja na stronie Pożyczkodawcy i założenie profilu Klienta

W celu złożenia wniosku o udzielenie pożyczki musisz się zarejestrować na stronie pożyczkodawcy i posiadać aktywny profil. Rejestracja ta następuje poprzez wypełnienie formularza, w którym należy podać następujące dane: imię i nazwisko (z użyciem polskich znaków), numer PESEL, serię i numer dowodu osobistego, adres zameldowania, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, aktualny numer telefonu komórkowego, oraz nazwę banku, z którego zamierzasz dokonać przelewu
potwierdzającego rejestrację. Należy też podać źródła uzyskiwanego dochodu oraz wskazać pracodawcę (w przypadku zatrudnienia).

2. Potwierdzasz rejestrację wykonując przelew weryfikacyjny

Po poprawnej rejestracji otrzymasz poprzez email dane do wykonania przelewu weryfikacyjnego (0,01 zł). W tytule przelewu należy umieścić zapis „POTWIERDZAM WOLĘ ZAWARCIA RAMOWEJ UMOWY POŻYCZKI ZA POŚREDNICTWEM POLCREDIT Sp. z o.o.” z dopiskiem nr PESEL i imienia i nazwiska Klienta.

3. Wypełniasz wniosek kredytowy

Po dokonaniu rejestracji i utworzeniu profilu możesz złożyć pierwszy wiosek o udzielenie pożyczki, wskazując jej kwotę oraz termin spłaty. Po złożeniu wniosku otrzymasz na Swój mail formularz Informacyjny dotyczący pożyczki.

4. Następuje weryfikacja wniosku

Pożyczka Mamonto zostanie przyznana dopiero po weryfikacji Twojego wniosku. W jej trakcie nastąpi sprawdzenie prawdziwości oraz kompletności danych zawartych we wniosku. Sprawdzona i określona zostanie również zdolność kredytowa na podstawie informacji i danych uzyskanych od Pożyczkobiorcy lub na podstawie informacji
uzyskanych z baz dłużników.

5. Otrzymujesz decyzję pożyczkową

Po rozpatrzeniu wniosku, na podany numer telefonu otrzymasz SMS z informacją o decyzji pożyczkodawcy.

6. Przelew pieniędzy

Na wskazane w formularzu konto, możesz otrzymać przelew nawet w 15 minut. Może się zdarzyć, że zostanie Ci zaproponowana niższa kwota pożyczki niż ta, o którą wnioskowałeś. Wówczas przelew nastąpi, dopiero kiedy zaakceptujesz tę kwotę. Możesz ją zaakceptować poprzez Swój profil Klienta lub nawet przez SMS.
Wypłata pożyczki może nastąpić:

 • przelewem na Twój rachunek bankowy,
 • poprzez wypłatę gotówkową w postaci płatności GIRO do zrealizowania w oddziale Poczty Polskiej lub Banku Pocztowego.

Z jakich przyczyn chwilówka Mamonto może nie zostać przyznana?

Najczęstsze wśród możliwych przyczyn odmowy udzielenia pożyczki to:

 1. Negatywna ocena wniosku, wynikająca z zadłużenia Wnioskodawcy (wpisy w bazach dłużników).
 2. Zbyt duże ryzyko niespłacenia pożyczki, stwierdzane w procesie weryfikacji informacji zawartych we wniosku.
 3. Brak możliwości kontaktu telefonicznego z Klientem.
 4. Posiadanie aktywnej pożyczki w Mamonto lub Łatwykredyt.
 5. Podanie we wniosku błędnych lub nieprawdziwych danych.

W jakich bazach dłużników jest sprawdzana chwilówka Mamonto?

Podczas weryfikacji wniosku celem określenia zdolności kredytowej oraz wiarygodności finansowe wnioskodawcy są sprawdzani w bazach takich jak:

 • Biuro Informacji Kredytowej S.A.
 • Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.
 • Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
 • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
 • Rejestr Dłużników ERIF BIG S. A.
 • Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej (www.credit-check.pl)
 • getSCORE sp. z o.o.

Wcześniejsza spłata zobowiązania i odstąpienie od umowy

Każda chwilówka Mamonto może zostać wcześniej spłacona bez dodatkowych kosztów.

Każdy Klient ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Można odstąpić od umowy bez podania przyczyn, wypełniając stosowne oświadczenie stanowiące załącznik do umowy. Odstępując od umowy, jesteś zobowiązany w terminie 30 dni od daty złożenia oświadczenia zwrócić na jeden z rachunków
Pożyczkodawcy wypłaconą kwotę pożyczki. W tym przypadku kwota odsetek należnych w stosunku dziennym wyniesie 0,0 zł.

Co kiedy pożyczka Mamonto nie zostanie spłacona w terminie?

W przypadku braku lub opóźnienia w płatności możesz zostać obciążony odsetkami za czas opóźnienia. Odsetki za opóźnienie są naliczane w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwu krotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych). W przypadku zmiany, będącej wynikiem zmiany w wysokości odsetek, o których mowa w art. 481 Kodeksu cywilnego, Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o tej zmianie niezwłocznie po jej nastąpieniu. Obecnie odsetki maksymalne za opóźnienie wynoszą 14% w skali roku.

Czy pożyczka Mamonto oferuje przedłużenie czasu spłaty?

Tak. Chwilówka Mamonto może być przedłużona. Jeżeli była ona brana po raz pierwszy na warunkach promocyjnych (za 0 zł), to wówczas masz prawo do jednokrotnego przedłużenia okresu spłaty. Możesz ją przedłużyć o czas 30 dni, bez konieczności spłaty kwoty pożyczki po uprzednim opłaceniu prowizji za to przedłużenie. Prowizja za przedłużenie terminu spłaty wynosi 27.50% kwoty pożyczki.
Możesz także skorzystać z pożyczki refinansującej udzielanej przez podmiot finansowy współpracujący z Pożyczkodawcą. Jest ona przeznaczona tylko i wyłącznie na pokrycie zobowiązania związanego ze spłacaną pożyczka.

Ile kosztuje chwilówka Mamonto?

Przykład reprezentatywny pierwszej pożyczki udzielanej na warunkach promocji (pierwsza pożyczka za darmo):

 • Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 0%,
 • całkowita kwota pożyczki: 1500 zł,
 • oprocentowanie: stałe 0% rocznie,
 • czas obowiązywania umowy: 30 dni,
 • prowizja: 0 zł,
 • odsetki 0 zł,
 • całkowity koszt pożyczki: 0,00 zł,
 • całkowita kwota do zapłaty: 1500 zł.

Stan na dzień 06.02.2019r.

Przykład reprezentatywny kolejnej pożyczki nieobjętej warunkami promocji:

 • Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 1815,45%,
 • całkowita kwota pożyczki 1500,00 zł,
 • czas obowiązywania umowy: 30 dni,
 • roczne oprocentowanie nominalne: 0%,
 • prowizja 411,98 zł,
 • łączna kwota odsetek: 411,98 zł,
 • całkowita kwota do spłaty: 1911,98 zł,
 • całkowity koszt pożyczki: 1911.98 zł.

Stan na dzień 06.02.2019r.

Pożyczka Mamonto – wady i zalety

Pożyczka Mamonto ma zdecydowanie więcej wad niż zalet. Jest ona jedynie zubożoną reminiscencją pożyczki Łatwykredyt. Biorąc pod uwagę jej wady zajmie ona jedno z ostatnich miejsc w moim rankingu chwilówek. Niemniej jednak, by mieć jej pełen obraz, to przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z niej zapoznaj się z jej wadami i zaletami.

Zalety:

 • Długie godziny pracy BOK w trakcie których są też wypłacane pożyczki (Poniedziałek – Piątek godz 7:00 – 22:00;
  Sobota – Niedziela godz 9:00 – 20:00),
 • promocja typu pierwsza pożyczka gratis dla nowych Klientów,
 • w miarę szybka decyzja i wypłata pieniędzy.
 • możliwość otrzymania wypłaty środków pożyczki w formie czeku GIRO,
 • możliwość przedłużenia czasu spłaty lub skorzystania z pożyczki refinansującej.

Wady:

 • Wnioskodawcy nie są sprawdzani we wszystkich możliwych bazach tj. BIK, BIG InfoMonitor, KRD, KBIG, ERIF, Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej (www.credit-check.pl) oraz getSCORE,
 • mało elastyczny czas spłaty wyłącznie 15, 18, 24, 28 lub 30 dni, bez możliwości wyboru innego,
 • niska kwota maksymalna pierwszej pożyczki (taka sama kolejnych),
 • wysokie koszty kolejnych pożyczek,
 • przedłużenie czasu spłaty pierwszej pożyczki możliwe tylko jeden raz,
 • brak programu lojalnościowego dla stałych Klientów,
 • strona Pożyczkodawcy uboga w informacje,
 • skomplikowana i zawiła Ramowa Umowa Pożyczki (dla potencjalnego Klienta nieposiadającego fachowej wiedzy),
 • pożyczka jest zubożoną reminiscencją pożyczki Łatwykredyt.

Opinie Klientów o Mamonto

Pomimo że chwilówka Mamonto ma więcej wad niż zalet, to jednak o jej prawdziwej wartości mogą więcej powiedzieć opinie Klientów, którzy już z niej korzystali. Dlatego zachęcam Klientów firmy do zaopiniowania tej oferty oraz opisania swoich doświadczeń, jakości i sposobu obsługi Klienta. Wasze subiektywne opinie będą najlepszym źródłem wiedzy dla innych czytelników mojego bloga potencjalnie zainteresowanych tą ofertą.

 

O Adam Marcinowski

Szeroko rozumiane finanse i prawo, to moja pasja. Tematyką związaną z finansami zajmuję się od 2001, kiedy to tworzyłem ogólnopolską firmę pośrednictwa finansowego KredytPolska. Obsługiwała ona Klientów z terenu całego kraju oraz tworzyła sieć ponad 160 agentów finansowych na terenie całego kraju. Agentów tych rekrutowałem i szkoliłem. Pasją do finansów zaraziłem się w pracy, która pozwoliła mi zdobyć poza szeroką wiedzą również rozeznanie w problemach Klientów, a zarazem sposobach i możliwościach ich rozwiązania. Poznając problemy Klientów i pomagając im w wyjściu z długów na prostą... Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*Wymagane

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Komentarz do “Mamonto – pierwsza pożyczka gratis do 1500 zł, chwilówka na 30 dni

 • Franki

  Miesiąc temu wziąłem u nich pierwszą pożyczkę za darmo 1500 zł na 30 dni. Wszystko poszło łatwo i sprawnie ale kolejnej nie wezmę bo RRSO ponad 1800% mnie przeraża. To o wiele za dużo i nie zamierzam płacić skoro jest jeszcze tyle innych firm gdzie nie pożyczałem, a jako nowy klient mogę to zrobić całkiem za darmo.