Zaplo – pożyczka na raty przez internet do 15 000 zł na 36 m-cy 1


Zaplo to nowoczesna pożyczka całkowicie przez internet dostępna na dowód w wysokości od 1000 do 15 000 złotych do nawet 36 miesięcy. Firma oferuje elastyczne pożyczki online bez wychodzenia z domu i bez zbędnych dokumentów. Chcąc skorzystać z tej oferty, będziesz musiał mieć tylko dowód osobisty i od 21 do 75 lat. O zaświadczenie o zarobkach nie musisz się martwić, ponieważ nie jest ono wymagane. RRSO w stosunku do konkurencji kształtuje się więcej niż przyzwoicie i dla przykładu reprezentatywnego wynosi 78,6%. Chcesz wiedzieć więcej o tej ofercie? Zastanawiasz się, jakie wymagania powinien spełniać Klient, jakie są warunki oraz ile kosztuje pożyczka Zaplo? Odpowiedź na te i inne pytania znajdziesz poniżej w dalszej części niniejszej recenzji. Wezmę pod lupę pożyczkę Zaplo, prześwietlę dokumenty udostępnione przez Pożyczkodawcę, sprawdzę zasady, warunki, koszty oraz opłaty i dokładnie je Wam zrecenzuję. Określę też wady i zalety tej pożyczki, które podsumuję pod koniec artykułu. W komentarzach pod tą recenzją znajdziesz opinie Klientów o pożyczce oraz firmie Zaplo Sp z o.o., która jest Pożyczkodawcą.

Pożyczka Zaplo


Zaplo
Tania i nowoczesna pożyczka przez internet:

 • wysokość pożyczki od 1 000 do 15 000 zł,
 • czas spłaty od 3 do 36 m-cy,
 • jedno z niższych RRSO na rynku pozabankowym wynoszące 78,6% dla przykładu reprezentatywnego,
 • dostępne wakacje kredytowe – przesunięcie spłaty o 1 miesiąc,
 • dostępna dla osób w wieku od 21 do 75 lat,
 • relatywnie niskie RRSO w stosunku do konkurencji,
 • wysoka przyznawalność,
 • mało formalności,
 • udzielana na dowód, bez dokumentów i zaświadczeń o dochodach,
 • szybka decyzja i wypłata,
 • elastyczna spłata w miesięcznych ratach,
 • bez opłat za wcześniejszą spłatę.

Wypełnij wniosek o udzielenie pożyczki

Kto jest właścicielem serwisu zaplo.pl?

Serwis jest marką należącą do Zaplo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 16c, 02-092 Warszawa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000483782, NIP 521-366-08-75, REGON 146952871, kapitał zakładowy w wysokości 5 000 000 zł.

Tytułem wstępu kilka słów o Zaplo

Zaplo należy Grupy Kapitałowej 4finance Group, która działa w 17 krajach na całym świecie. Poza Polską firma działa na Łotwie, Litwie, w Szwecji, Czechach, Hiszpanii, Danii, Rumunii, Armenii, Finlandii, Bułgarii, Gruzji oraz w Ameryce Łacińskiej. Jak zapewne się domyślacie, firma na terenie tych krajów oferuje usługi finansowe świadczone z dbałością o rzetelność i najwyższą jakość usług. Firma stara się zaspokajać rosnące oczekiwania Klientów, stale modyfikując i unowocześniając swoją ofertę, tak by nadążała za tendencjami panującymi na rynku finansowym. Jak widać po ofercie udostępnianej na terenie Polski, wychodzi im to całkiem zgrabnie. ?

Kto może otrzymać w Zaplo pożyczkę na raty przez internet?

Jakie warunki należy spełniać, aby móc ubiegać się o finansowanie? Potencjalny Wnioskodawca musi spełniać łącznie poniższe warunki:

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • być w wieku od 21 do 75 lat,
 • być obywatelem polskim z miejscem zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • mieć zdolność do spłaty zaciąganego zobowiązania,
 • posiadać własne konto bankowe,
 • założy Profil Klienta na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy,
 • uzyska pozytywną ocenę zdolności kredytowej na podstawie informacji uzyskanych z Biur Informacji Gospodarczej oraz z Biura Informacji Kredytowej,
 • nie posiada zaległości pieniężnych względem Pożyczkodawcy.

Jakie dokumenty są wymagane do otrzymania pożyczki Zaplo?

Do złożenia wniosku potrzebny jest przede wszystkim dowód osobisty. Zaświadczenia o dochodach nie są wymagane, jednakże w wyjątkowych sytuacjach Pożyczkodawca może poprosić o udokumentowanie dochodu. Szczególnie w przypadku wystąpienia wątpliwości co do zdolności kredytowej Wnioskodawcy może on zostać poproszony o dostarczenie dokumentów potwierdzających informacje o dochodach. Mogą to być zaświadczenia o zarobkach, wyciągi z rachunku bankowego za okres 3 ostatnich miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w przypadku zatrudnienia. Przy rencie lub emeryturze mogą to być formularze ZUS RMUA, odcinki wypłaty świadczenia emerytalnego lub rentowego za jeden z trzech ostatnich miesięcy, decyzje o przyznaniu świadczenia emerytalnego lub rentowego, lub decyzje o waloryzacji świadczenia emerytalnego, lub rentowego, zaświadczenia o wysokości emerytury lub renty wystawione przez ZUS, lub KRUS.

Jak skorzystać z pożyczki Zaplo?

Jak skorzystać z pożyczki Zaplo

1. Wypełnienie formularza rejestracyjnego – złożenie wniosku o przyznanie pożyczki Zaplo

Ubiegając się o pożyczkę po raz pierwszy, należy zacząć od kalkulatora na stronie internetowej www.zaplo.pl. Należy na nim za pomocą suwaków wybrać kwotę pożyczki i dopasować wysokość miesięcznej raty. Następnie trzeba nacisnąć przycisk „Chcę pożyczkę”, który przeniesie Cię do formularza rejestracyjnego. Wypełniając ten formularz, tworzy się Swój Profilu Klienta na stronie Zaplo. Utworzenie tego profilu jest jednocześnie złożeniem wniosku o przyznanie pożyczki. Tworząc Swój profil, należy podać prawdziwe dane, bo w przeciwnym przypadku można się spotkać z odrzuceniem wniosku. Celem potwierdzenia danych i konta bankowego należy dokonać ze swojego konta bankowego przelewu weryfikacyjnego w kwocie 0,01 zł. Zamiennie można dokonać tej weryfikacji za pośrednictwem systemu Instantor, który pozwala ekspresowo potwierdzić Twoje dane brak konieczności wykonywania przelewu 1 grosza. Po zweryfikowaniu Swoich danych otrzymasz przez SMS lub e-mail informację o wyniku tej weryfikacji.

2. Przyznanie pożyczki

O przyznaniu lub odmowie przyznania pożyczki zostaniesz poinformowany telefonicznie, lub przez wiadomość SMS, lub e-mail bądź za pomocą komunikatu zamieszczonego na Twoim Profilu Klienta. Po dokonaniu oceny zdolności kredytowej może zaistnieć sytuacja, że zostanie Ci zaproponowana inna niż wnioskowana kwota pożyczki. Po wydaniu pozytywnej decyzji pożyczkowej pieniądze będą bezzwłocznie przelane na Twoje konto bankowe.

3. Wypłata środków

Pieniądze możesz otrzymać nawet w ciągu 15 minut od momentu uzyskania pozytywnej decyzji. Warunkiem jest, że decyzja będzie wydana w godzinach pracy biura obsługi Klienta. Kolejnym warunkiem otrzymania pieniędzy w 15 minut, jest posiadanie konta w jednym z banków: Alior Bank, Getin Bank, mBank, Millennium Bank, PKO Bank Polski. Jeżeli masz konto w banku innym niż wymienione, to czas otrzymania środków zależy od sesji Elixir, w czasie których banki księgują przelewy.

4. Zawarcie umowy

Za dzień jej zawarcia uważa się dzień przekazania pieniędzy na Twój rachunek bankowy. Umowę wraz z załącznikami (tabela opłat i prowizji, wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy) otrzymasz na Swój e-mail. Jesteś zobowiązany niezwłocznie odesłać do firmy podpisany własnoręcznie egzemplarz umowy.

Z jakich przyczyn może nie zostać przyznana pożyczka przez internet w Zaplo?

Ilu Klientów tyle może być przyczyn otrzymania odmownej decyzji kredytowej, jednakże do najczęstszych należą:

 • błędne lub nieprawdziwe informacje podane w formularzu rejestracyjnym,
 • Podałeś w czasie rejestracji nie Swój numer telefonu komórkowego lub nieswoje konto bankowe,
 • posiadasz niespłaconą pożyczkę w Zaplo,
 • masz mniej niż 21 lub więcej niż 75 lat,
 • nie jesteś obywatelem RP,
 • negatywnie oceniono Twoją zdolność kredytową,
 • figurujesz jak osoba zadłużona w Biurach Informacji Gospodarczej (BIG) lub Biurze Informacji Kredytowej (BIK).

W jakich bazach dłużników jest sprawdzana pożyczka Zaplo?

Pożyczka na raty między innymi celem określenia zdolności kredytowej i ocenienia wiarygodności finansowej Wnioskodawcy jest sprawdzana w poniższych rejestrach dłużników:

 • Biuro Informacji Kredytowej S.A.
 • Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.,
 • Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.,
 • ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.,
 • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A..

Przesunięcie terminu spłaty raty pożyczki

Masz możliwość przesunięcia terminu spłaty raty pożyczki w czasie spłaty, jednakże jest to uzależnione od oceny Twojej zdolności kredytowej. O pojawieniu się takiej możliwości zostaniesz powiadomiony przez wiadomość SMS lub e-mail. Przesunięcie spłaty jest usługą odpłatną i jej koszt wynosi 2,5% całkowitej kwoty pożyczki. Po uiszczeniu opłaty spłata raty zostaje przesunięta o jeden miesiąc, o czym zostaniesz dokładnie poinformowany przez SMS lub e-mail.

Warunki i zasady wcześniejszej spłaty pożyczki Zaplo

Jako pożyczkobiorca jesteś uprawniony do częściowej lub całkowitej spłaty zobowiązania przed ostatecznym terminem określonym w umowie. Przy wcześniejszej całkowitej spłacie koszt pożyczki ulega obniżeniu o te koszty należne za czas, o który skrócono czas obowiązywania Umowy. Ponadto w tej sytuacji nie jesteś zobowiązany do zapłaty odsetek od wcześniej spłaconej kwoty za czas pozostały do końca trwania umowy.

Warunki i zasady odstąpienia od umowy pożyczki Zaplo

Masz prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Żeby zachować ten termin, należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, wysyłając je pocztą zwykłą lub mailem przed jego upływem. Wzór takiego oświadczenia jest załącznikiem do umowy. W przypadku odstąpienia od umowy należy niezwłocznie zwrócić całą kwotę pożyczki wraz z należnymi odsetkami (za okres od dnia wypłaty pożyczki do dnia jej spłaty). Zwrotu należy dokonać nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Pożyczkodawcy nie przysługują żadne inne opłaty poza nimi. Odsetki umowne w stosunku dziennym należne od dnia wypłaty pożyczki do 30 dnia od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy wynoszą 0,027%. Po upływie tego terminu wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie w stosunku dziennym wynosi 0,038%.

Jakie są skutki nieterminowej spłaty?

Opóźnienie w spłacie pożyczki na raty powoduje naliczenie odsetek w wysokości dwu krotności odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie). Ponadto w przypadku dłuższego utrzymywania się zaległości Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość podejmowania czynności windykacyjnych i innych działań mających na celu odzyskanie swojej wierzytelności. Po upływie terminu spłaty ostatniej raty wierzytelność może być dochodzona na drodze postępowania sądowego. Kosztami postępowania sądowego jest obciążany Pożyczkobiorca. Ponadto informacje o zaległych zobowiązaniach Pożyczkobiorcy mogą zostać przekazane do Biur Informacji Gospodarczej, co może negatywnie wpłynąć na zdolność kredytową Klienta.

Sprawdź dostępne dokumenty:

Ile kosztuje pożyczka na raty w Zaplo?

Reprezentatywny przykład:

 • kwota pożyczki: 15 000 zł,
 • czas spłaty: 36 miesiące,
 • całkowita kwota do zapłaty: 32 424.36 zł,
 • roczna stopa oprocentowania Pożyczki („RSO”): 10%,
 • rata miesięczna: 901,00 zł,
 • całkowity koszt: 17 424.36 zł,
 • oprocentowanie stopa stałą: 10%,
 • RRSO: 78,6 %.

Stan na dzień 02.06.2019r.

Jakie wady i zalety ma pożyczka na raty Zaplo?

Pożyczka przez internet w Zaplo ma wiele zalet, ale też parę wad, z których najważniejsza to sprawdzanie wszystkich baz dłużników oraz wymóg posiadania zdolności kredytowej. Zanim jednak podejmiesz ostateczną decyzję co do skorzystania z tej oferty, poznaj wszystkie za i przeciw i przeanalizuj je.


Zalety:

 • dość wysoka kwota pożyczki, nawet do 15 000 zł dostępna za pierwszym razem,
 • długi 36-miesięczny czas spłaty,
 • relatywnie niskie RRSO w stosunku do konkurencji wynoszące 78,6%,
 • wysoka przyznawalność,
 • możliwe przesunięcie terminu spłaty,
 • mało formalności,
 • udzielana na dowód, bez dokumentów i zaświadczeń o dochodach,
 • szybka decyzja i wypłata,
 • elastyczna spłata w miesięcznych ratach,
 • brak prowizji za wcześniejszą spłatę,
 • dostępna bez poręczeń i zabezpieczeń,
 • pożyczka całkowicie przez internet,
 • długie godziny pracy Biura Obsługi Klienta również w sobotę i niedzielę.

Wady:

 • firma sprawdza bazy dłużników BIK, ERIF, KRD, BIG InfoMonitor, KBIG,
 • wymóg posiadania zdolności kredytowej,
 • możliwość przesunięcia terminu spłaty uzależniona od posiadania zdolności kredytowej,
 • wysoki minimalny próg wieku wnioskodawcy wynoszący 21 lata i niski maksymalny wynoszący 75 lat,
 • w niektórych przypadkach Pożyczkodawca może wymagać zaświadczenia o dochodach,
 • brak promocji dla stałych Klientów.

Opinie Klientów o pożyczce na raty przez internet w Zaplo

Jak zapewne zauważyliście powyżej, szybka pożyczka przez internet w Zaplo ma zdecydowanie więcej zalet niż wad. Jednakże nie można kierować się tylko plusami i minusami oferty, gdyż nie tylko one świadczą o jej realnej wartości. O rzeczywistej wartości pożyczki Zaplo mogą równie dużo powiedzieć opinie Klientów, którzy mieli okazję z niej korzystać. Dlatego zachęcam Klientów Zaplo do zaopiniowania pożyczki. Wasze subiektywne opinie będą najlepszym źródłem wiedzy dla innych Czytelników mojego bloga potencjalnie zainteresowanych tą ofertą. Pozostałych czytelników również zachęcam do wyrażenia Swojej opinii. Każda z nich będzie równie cenna dla ogólnej oceny tej oferty.

Ta pożyczka nie spełnia Twoich oczekiwań?:

 

O Adam Marcinowski

Szeroko rozumiane finanse i prawo, to moja pasja. Tematyką związaną z finansami zajmuję się od 2001, kiedy to tworzyłem ogólnopolską firmę pośrednictwa finansowego KredytPolska. Obsługiwała ona Klientów z terenu całego kraju oraz tworzyła sieć ponad 160 agentów finansowych na terenie całego kraju. Agentów tych rekrutowałem i szkoliłem. Pasją do finansów zaraziłem się w pracy, która pozwoliła mi zdobyć poza szeroką wiedzą również rozeznanie w problemach Klientów, a zarazem sposobach i możliwościach ich rozwiązania. Poznając problemy Klientów i pomagając im w wyjściu z długów na prostą... Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*Wymagane

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Komentarz do “Zaplo – pożyczka na raty przez internet do 15 000 zł na 36 m-cy

 • Anonim

  Odrzucili mój wniosek bo podobno nie mam zdolności kredytowej! Oczywiście, że nie jest najlepsza bo gdyby była dobra to bym pożyczył w banku bez wysokich opłat! Nie polecam bo raczej wygląda to na wyłudzanie danych.