Zasiłek chorobowy – definicja, pojęcie i jego wyjaśnienie


Czym jest zasiłek chorobowy? Jaka jest definicja zasiłku chorobowego? Znajdziesz tutaj wszystko, co musisz wiedzieć o zasiłku chorobowym – sprawdź pojęcie i jego wyjaśnienie. Pod wpisem znajdziesz do pobrania aktualny wzór wniosku o przyznanie zasiłku chorobowego.

Zasiłek chorobowy - definicja, pojęcie

Czym jest zasiłek chorobowy – definicja zasiłku chorobowego

Zasiłek chorobowy reguluje ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Określa ona zasady ustalania prawa do zasiłków osób podlegających ubezpieczeniu chorobowemu ujętemu w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 1999 nr 60 poz. 636).

Komu przysługuje zasiłek chorobowy?

Przysługuje on wszystkim osobom opłacającym obowiązkowe składki na ubezpieczenia chorobowe, czyli:

 1. Pracownikom.
 2. Członkom spółdzielni produkcyjnych rolniczych i spółdzielni kółek rolniczych (ubezpieczeni w KRUS).
 3. Osobom odbywającą służbę zastępczą.

Przysługuje on także osobom opłacającym dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, to jest osobom:

 1. Wykonującym pracę nakładczą.
 2. Wykonującym pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz osoby z nimi współpracujące.
 3. Prowadzących pozarolniczą działalność oraz osobom z nimi współpracującym.
 4. Wykonującym odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania.
 5. Duchownym.

Zasiłek chorobowy przysługuje też:

 1. Absolwentom szkół wyższych od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego, jeżeli zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od daty ukończenia szkoły (data podana na świadectwie lub data egzaminu dyplomowego).
 2. Posłom i senatorom, którzy przystąpią do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od zakończenia kadencji.

Kiedy nabywasz prawo do zasiłku?

Ubezpieczony nabywa prawo do wypłaty zasiłku chorobowego po upływie wyznaczonego czasu opłacania składek na ubezpieczenie (okres wyczekiwania).
Osoba podlegająca ubezpieczeniu chorobowemu nabywa prawo do wypłaty świadczenia, gdy korzysta z ubezpieczenia:

 • obowiązkowego – po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego,
 • dobrowolnego – po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego.

Zgodnie z kodeksem pracy pracownik niezdolny do pracy z powodu choroby zachowuje prawo do wynagrodzenia, wypłacanego przez pracodawcę z jego środków łącznie do 33 dni w roku kalendarzowym.

Pracownik, który ukończył 50 rok życia w roku poprzedzającym okres niezdolności do pracy, zachowuje prawo do wynagrodzenia przez 14 dni.

Pracownik zyskuje prawo do zasiłku chorobowego finansowanego ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od 34 lub 15 dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym.

Czas wypłacania zasiłku chorobowego

Jest wypłacany ubezpieczonemu, jeśli przez okres trwania niezdolności do pracy, przebywał na zwolnieniu jednak nie dłużej niż przez okres:

 • 182 dni,
 • 270 dni – w przypadku, gdy niezdolność do pracy jest spowodowana gruźlicą (kod „D” na zwolnieniu lekarskim) lub przypada w trakcie ciąży (kod „B” na zwolnieniu lekarskim).

Komu nie przysługuje zasiłek chorobowy?

Zasiłku chorobowego nie otrzymają osoba, która:

 • sfałszowała zaświadczenie lekarskie,
 • są w trakcie urlopu wychowawczego, macierzyńskiego lub bezpłatnego,
 • pomimo choroby zachowała prawo do wynagrodzenia za pracę,
 • w trakcie zwolnienia lekarskiego wykonywała inną pracę zarobkową,
 • spowodowała niezdolność do pracy nadużyciem alkoholu,
 • nie stawia się na badanie lekarskie wykonywane przez lekarza orzecznika.

Ile wynosi zasiłek chorobowy?

Wysokość zasiłku chorobowego wynosi:

 • 80% podstawy wymiaru (zasiłek chorobowy),
 • 70% podstawy wymiaru (za okres pobytu w szpitalu),
 • 100% podstawy wymiaru, jeżeli niezdolność do pracy powstała:
  – czasie ciąży,
  – wskutek poddania się badaniom lekarskim niezbędnym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek, narządów lub poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów,
  – wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy.

Pobierz aktualny wzór wniosku o zasiłek chorobowy – druk ZUS ZAS-53

Sprawdź wyjaśnienia innych pojęć:

 

O Adam Marcinowski

Szeroko rozumiane finanse i prawo, to moja pasja. Tematyką związaną z finansami zajmuję się od 2001, kiedy to tworzyłem ogólnopolską firmę pośrednictwa finansowego KredytPolska. Obsługiwała ona Klientów z terenu całego kraju oraz tworzyła sieć ponad 160 agentów finansowych na terenie całego kraju. Agentów tych rekrutowałem i szkoliłem. Pasją do finansów zaraziłem się w pracy, która pozwoliła mi zdobyć poza szeroką wiedzą również rozeznanie w problemach Klientów, a zarazem sposobach i możliwościach ich rozwiązania. Poznając problemy Klientów i pomagając im w wyjściu z długów na prostą... Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*Wymagane

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.