Zalety upadłości konsumenckiej – dlaczego warto ją ogłosić


Poznaj zalety upadłości konsumenckiej i dowiedz się, dlaczego warto ją ogłosić. Upadłość konsumencka jest poniekąd usługą i jako taka posiada zarówno wady, jak i zalety. W tym materiale skupię się na jej atutach. Podsumujemy zalety upadłości konsumenckiej i sprawdzimy, dlaczego warto ją ogłosić.

Zalety upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka jest nie tylko szansa na nowy start i uwolnienie się od długów. Sprawdź, co jeszcze możesz zyskać, ogłaszając upadłość konsumencką. Korzyści podzielę na 3 etapy, odpowiadające etapom postępowania upadłościowego.

Zalety upadłości konsumenckiej na I ETAPIE – złożenie wniosku i postępowanie upadłościowe

 1. Niski koszt ogłoszenia upadłości konsumenckiej – Jej ogłoszenie wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej w wysokości zaledwie 30 złotych. Dalsze koszty postępowania są tymczasowo pokrywane ze środków Skarbu Państwa. Jeśli dłużnik nie posiada majątku wystarczającego na ich pokrycie, to koszty te również zostaną umorzone bez wymogu ich spłaty.
 2. Dłużnik nie musi mieć majątku, by ogłosić upadłość konsumencką – Warunkiem jej ogłoszenia jest niewypłacalność dłużnika, który nie musi mieć żadnego majątku. Co więcej, brak majątku przyspiesza tok postępowania oraz znacznie podnosi szanse na całkowite umorzenie zobowiązań bez konieczności ich spłaty. Piszę o tym więcej TUTAJ.
 3. Zawieszenie wszelkich działań windykacyjnych i przedsądowych – Postępowania będą umarzane w zasadzie już od momentu złożenia wniosku o upadłość, skutek ten pogłębi wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
 4. Zawieszenie postępowań egzekucyjnych i sądowych o zapłatę – Z chwilą ogłoszenia upadłości wszystkie toczące się przeciwko upadłemu postępowania sądowe i egzekucyjne, wszczęte przed jej ogłoszeniem, zostaną zawieszone. Wierzyciele tracą prawo do dochodzenia swoich wierzytelności, które zostały wykazane we wniosku o ogłoszenie upadłości. Zawieszenie to będzie obowiązywało przez cały czas trwania postępowania aż do chwili umorzenia zobowiązań. Upadły w tym momencie przestaje być tedy nękany przez komorników i sądy. Odpada konieczność uczestnictwa w sprawach toczonych przeciwko niemu przez wierzycieli. Zakończeniu ulegają działania komorników, windykatorów oraz te prowadzone bezpośrednio przez wierzycieli. Od tego momentu upadający nie musi już się obawiać licytacji komorniczej, zajęcia wynagrodzenia przez komornika i naliczania kosztów komorniczych. Wszelka korespondencja jest kierowana do syndyka i z nim będą się kontaktować wszyscy wierzyciele.
 5. Zakończenie naliczania kosztów komorniczych – Wszelkie koszty komornicze przestają być naliczane. Na tym etapie już wyłącznie syndyk zajmuje się roszczeniami wierzycieli, którzy powinni kierować się wyłącznie do niego, chcąc zgłosić jakąkolwiek wierzytelność.
 6. Zatrzymanie naliczania odsetek – Po ogłoszeniu upadłości przestają być naliczane odsetki od wierzytelności, które nie były zabezpieczone rzeczowo poprzez ustanowienie hipoteki, czy zastawu rejestrowego. Odsetki biegną jedynie na rzecz wierzycieli posiadających zabezpieczenie rzeczowe, ale odsetki te mogą zostać zaspokojone w postępowaniu upadłościowym jedynie z przedmiotu zabezpieczenia. Zatem ogólną regułą jest zaspakajanie w postępowaniu upadłościowym odsetek wyłącznie za okres do dnia ogłoszenia upadłości.

Zalety na II ETAPIE – czas wykonywania planu spłaty

 1. Spłata zadłużeń w ratach dopasowanych ratach lub umorzenie planu spłaty wierzycieli – Na tym etapie postępowania w zależności od sytuacji finansowej, osobistej i zdrowotnej upadającego można uzyskać całkowite umorzenie wszystkich długów lub rozłożenie długu na raty w ramach Planu Spłaty Wierzycieli. W ramach tego planu spłaca się część długów, a wysokość rat zależy od możliwości finansowych upadłego i jego sytuacji osobistej. Jeżeli w czasie wykonywania Planu Spłaty Wierzycieli nastąpi poprawa sytuacji finansowej upadłego, to nie skutkuje to zwiększeniem rat.
 2. Wsparcie w zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych osoby upadłej – Jeżeli upadły posiadał lokal mieszkalny, który wszedł do masy upadłości i został sprzedany na zaspokojenie roszczeń wierzycieli, to przysługują mu kwoty pieniężne odpowiadającej przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego za okres od 12 do 24 miesięcy. Szczególnie w porównaniu z egzekucją komorniczą i eksmisją stanowi to polepszenie sytuacji mieszkaniowej dłużnika. Można się także zabezpieczyć przed utratą nieruchomości (przeczytasz o tym TUTAJ).
 3. Możliwość odstąpienia od zawartych wcześniej niekorzystnych umów – Syndyk ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej przez upadłego przed ogłoszeniem upadłości.
 4. Odzyskanie spokoju i równowagi psychicznej – Upadły ma kontakt wyłącznie z syndykiem, który reprezentuje go wobec wierzycieli. Dlatego upadły nie jest nękany przez komorników i windykatorów i wierzycieli.
 5. Możliwość zawarcia układu z wierzycielami – Jest to forma porozumienia ugody o nie określonym zakresie, uwzględniające interesy obu stron.

Zalety na III ETAPIE – umorzenie długów i zakończenie postępowania

 1. Umorzenie zobowiązań niespłaconych w toku postępowania upadłościowego (po wykonaniu planu spłaty wierzycieli) – Następuje to bez względu na ich wysokość. Umorzenie to obejmuje wyłącznie zobowiązania powstałe przed ogłoszeniem upadłości.
 2. Wykreślenie wpisu z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych – Po uprawomocnieniu się postanowienia o umorzeniu niespłaconych zobowiązań upadłego, sąd z urzędu dokonuje wykreślenia jego danych z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy.
 3. Wykreślenie danych z rejestrów biur informacji gospodarczej (BIK, KRD i inne) – Wykonanie planu spłaty wierzycieli lub umorzenie niespłaconych zobowiązań upadłego, jest podstawą do wykreślenia jego danych z rejestrów prowadzonych przez biura informacji gospodarczych.

Upadłość konsumencka daje szansę na rozpoczęcie życia od nowa, bez długów.

 

 

O Adam Marcinowski

Szeroko rozumiane finanse i prawo, to moja pasja. Tematyką związaną z finansami zajmuję się od 2001, kiedy to tworzyłem ogólnopolską firmę pośrednictwa finansowego KredytPolska. Obsługiwała ona Klientów z terenu całego kraju oraz tworzyła sieć ponad 160 agentów finansowych na terenie całego kraju. Agentów tych rekrutowałem i szkoliłem. Pasją do finansów zaraziłem się w pracy, która pozwoliła mi zdobyć poza szeroką wiedzą również rozeznanie w problemach Klientów, a zarazem sposobach i możliwościach ich rozwiązania. Poznając problemy Klientów i pomagając im w wyjściu z długów na prostą... Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*Wymagane

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.