Co nie wchodzi do masy upadłości konsumenckiej? Wyjaśniam!


Co nie wchodzi do masy upadłości konsumenckiej? Jeżeli chcesz ogłosić upadłość konsumencką, to dowiedz się, czego nie sprzeda syndyk. Postaram się Ci wykazać te składniki majątku w telegraficznym skrócie.

Co nie wchodzi do masy upadłości konsumenckiej?

W dniu ogłoszenia upadłości konsumenckiej powstaje tak zwana masa upadłości. Z niej właśnie zaspokajane są zobowiązania upadającego wobec wierzycieli oraz pokrywane są koszty postępowania upadłościowego. Co do zasady w skład masy upadłości wchodzi cały majątek upadającego, który należy do niego w dniu ogłoszenia upadłości. W jej skład wchodzi też majątek nabyty w toku postępowania upadłościowego. Skoro już wiesz, co wchodzi w skład masy, to pora, żebyś zgodnie z tytułem wpisu dowiedział się, co z kolei do niej nie wchodzi.

Składniki majątku niewchodzące do masy upadłości

Syndyk pozostawia je upadającemu dłużnikowi do dowolnego rozporządzania.

Z przedmiotów nie wchodzą do masy upadłości w szczególności:

 1. Przedmioty urządzenia domowego – meble, sprzęt AGD oraz TV (starszy), wyposażenie sanitarne oraz wszelkie inne przedmioty potrzebne do urządzenia mieszkania. Z przedmiotów tych ze względu na wysoką wartość należy wyłączyć dobra luksusowe, antyki itp., które zostały nabyte np. w celu podniesienia prestiżu czy jako lokata oszczędności
 2. Rzeczy codziennego użytku – ubranie codzienne i robocze, pościel, bielizna i inne rzeczy niezbędne w codziennym życiu dla dłużnika i pozostających na jego utrzymaniu członków rodziny.
 3. Narzędzia pracy i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej. Będą to np. komputer/laptop służący dłużnikowi do pracy. Wyłączone są z tego jednak pojazdy mechaniczne (chyba że przedstawiają one znikomą wartość).
 4. Przedmioty niezbędne do nauki.
 5. Przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych.
 6. Przedmioty codziennego użytku, o niewielkiej wartości zbywczej, trudno zbywalne oraz te, które mogą być sprzedane tylko dużo poniżej ich wartości, a dla upadającego mają wartość użytkową.

Z pieniędzy nie wchodzą do masy upadłości w szczególności:

 1. U pobierających stałe wynagrodzenie – pieniądze w kwocie, która odpowiada niepodlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty. U osoby nieotrzymującej stałego wynagrodzenia – pieniądze konieczne dla niego na utrzymanie jego i jego rodziny przez dwa tygodnie;
 2. Sumy i świadczenia w naturze otrzymane na pokrycie wydatków bądź wyjazdów w sprawach służbowych.
 3. Wynagrodzenie za pracę upadłego w części niepodlegającej zajęciu. Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w ograniczonym zakresie określonym w przepisach kodeksu pracy. Zasadniczo jest to 50%, jednakże nie więcej niż kwota wolna od potrąceń równa kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 4. Pieniądze ze Skarbu Państwa na cele specjalne, jak np. świadczenia 500+, czy stypendia.
 5. Świadczenia z ubezpieczeń osobowych oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych (w ustalonych granicach).
 6. Świadczenia z pomocy społecznej w rozumieniu przepisów ustawy z 12.3.2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 163 ze zm.).
 7. Świadczenia pieniężne przewidziane w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym podlegają egzekucji tylko w zakresie określonym w tych przepisach.
 8. Przy rentach przysługujących z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej i rent zasądzonych przez sąd ustalonych umową za utratę zdolności do pracy albo za śmierć żywiciela, lub wypłacanych z dobrowolnego ubezpieczenia rentowego oraz przy świadczeniach pieniężnych przysługujących z ubezpieczenia społecznego w razie choroby w razie choroby i macierzyństwa stosuje się przepisy o egzekucji ze świadczeń przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.
 9. Świadczenia alimentacyjne, świadczenia wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia i dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych oraz świadczenia z pomocy społecznej.

Co kiedy nie masz majątku ani pieniędzy?

To w żaden sposób nie przeszkadza w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej! Dzieje się wręcz przeciwnie, bo braki te przyspieszają procedury postępowania upadłościowego i podnoszą szansę na całkowite umorzenie wszystkich zadłużeń bez konieczności ich spłaty.

Opisuje to dokładniej w artykułach:

 1. Upadłość konsumencka bez majątku i pieniędzy.
 2. Upadłość konsumencka bez pieniędzy – ile trwa.

Już wiesz, że sąd prowadząc postępowanie upadłościowe, stawia Twoje dobro wyżej od dobra wierzycieli. Możesz zatem poczuć się w pewien sposób bezpiecznie. Pozostało Ci tylko podjąć jedną z najważniejszych decyzji w Twoim życiu o uwolnieniu się od wszystkich zadłużeń. Wystarczy, że zaczniesz działać! 

 

 

O Adam Marcinowski

Szeroko rozumiane finanse i prawo, to moja pasja. Tematyką związaną z finansami zajmuję się od 2001, kiedy to tworzyłem ogólnopolską firmę pośrednictwa finansowego KredytPolska. Obsługiwała ona Klientów z terenu całego kraju oraz tworzyła sieć ponad 160 agentów finansowych na terenie całego kraju. Agentów tych rekrutowałem i szkoliłem. Pasją do finansów zaraziłem się w pracy, która pozwoliła mi zdobyć poza szeroką wiedzą również rozeznanie w problemach Klientów, a zarazem sposobach i możliwościach ich rozwiązania. Poznając problemy Klientów i pomagając im w wyjściu z długów na prostą... Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*Wymagane

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.