Co nie wchodzi do masy upadłości konsumenckiej? Wyjaśniam!


 

Co nie wchodzi do masy upadłości konsumenckiej

Jeżeli myślisz o upadłości, to być może zastanawiałeś się, co nie wchodzi do masy upadłości konsumenckiej. Postaram się Ci wykazać te składniki majątku w telegraficznym skrócie.

 

W dniu ogłoszenia upadłości konsumenckiej powstaje tak zwana masa upadłości. Z niej właśnie zaspokajane są zobowiązania upadającego wobec wierzycieli oraz pokrywane są koszty postępowania upadłościowego. Co do zasady w skład masy upadłości wchodzi cały majątek upadającego, który należy do niego w dniu ogłoszenia upadłości. W jej skład wchodzi też majątek nabyty w toku postępowania upadłościowego. Skoro już wiesz, co wchodzi w skład masy, to pora, żebyś zgodnie z tytułem wpisu dowiedział się, co z kolei do niej nie wchodzi.

 

Składniki majątku niewchodzące do masy upadłości

 

Syndyk pozostawia je upadającemu dłużnikowi do dowolnego rozporządzania.

 

Z przedmiotów nie wchodzą do masy upadłości w szczególności:

 

 1. Przedmioty urządzenia domowego – meble, sprzęt AGD oraz TV (starszy), wyposażenie sanitarne oraz wszelkie inne przedmioty potrzebne do urządzenia mieszkania. Z przedmiotów tych ze względu na wysoką wartość należy wyłączyć dobra luksusowe, antyki itp., które zostały nabyte np. w celu podniesienia prestiżu czy jako lokata oszczędności
 2. Rzeczy codziennego użytku – ubranie codzienne i robocze, pościel, bielizna i inne rzeczy niezbędne w codziennym życiu dla dłużnika i pozostających na jego utrzymaniu członków rodziny.
 3. Narzędzia pracy i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej. Będą to np. komputer/laptop służący dłużnikowi do pracy. Wyłączone są z tego jednak pojazdy mechaniczne (chyba że przedstawiają one znikomą wartość).
 4. Przedmioty niezbędne do nauki.
 5. Przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych.
 6. Przedmioty codziennego użytku, o niewielkiej wartości zbywczej, trudno zbywalne oraz te, które mogą być sprzedane tylko dużo poniżej ich wartości, a dla upadającego mają wartość użytkową.

 

Z pieniędzy nie wchodzą do masy upadłości w szczególności:

 

 1. U pobierających stałe wynagrodzenie – pieniądze w kwocie, która odpowiada niepodlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty. U osoby nieotrzymującej stałego wynagrodzenia – pieniądze konieczne dla niego na utrzymanie jego i jego rodziny przez dwa tygodnie;
 2. Sumy i świadczenia w naturze otrzymane na pokrycie wydatków bądź wyjazdów w sprawach służbowych.
 3. Wynagrodzenie za pracę upadłego w części niepodlegającej zajęciu. Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w ograniczonym zakresie określonym w przepisach kodeksu pracy. Zasadniczo jest to 50%, jednakże nie więcej niż kwota wolna od potrąceń równa kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 4. Pieniądze ze Skarbu Państwa na cele specjalne, jak np. świadczenia 500+, czy stypendia.
 5. Świadczenia z ubezpieczeń osobowych oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych (w ustalonych granicach).
 6. Świadczenia z pomocy społecznej w rozumieniu przepisów ustawy z 12.3.2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 163 ze zm.).
 7. Świadczenia pieniężne przewidziane w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym podlegają egzekucji tylko w zakresie określonym w tych przepisach.
 8. Przy rentach przysługujących z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej i rent zasądzonych przez sąd ustalonych umową za utratę zdolności do pracy albo za śmierć żywiciela, lub wypłacanych z dobrowolnego ubezpieczenia rentowego oraz przy świadczeniach pieniężnych przysługujących z ubezpieczenia społecznego w razie choroby w razie choroby i macierzyństwa stosuje się przepisy o egzekucji ze świadczeń przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.
 9. Świadczenia alimentacyjne, świadczenia wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia i dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych oraz świadczenia z pomocy społecznej.

 

Co kiedy nie masz majątku ani pieniędzy?

 

To w żaden sposób nie przeszkadza w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej! Dzieje się wręcz przeciwnie, bo braki te przyspieszają procedury postępowania upadłościowego i podnoszą szansę na całkowite umorzenie wszystkich zadłużeń bez konieczności ich spłaty.

 

Opisuje to dokładniej w artykułach:

 1. Upadłość konsumencka bez majątku i pieniędzy.
 2. Upadłość konsumencka bez pieniędzy – ile trwa.

 

Już wiesz, że sąd prowadząc postępowanie upadłościowe, stawia Twoje dobro wyżej od dobra wierzycieli. Możesz zatem poczuć się w pewien sposób bezpiecznie. Pozostało Ci tylko podjąć jedną z najważniejszych decyzji w Twoim życiu o uwolnieniu się od wszystkich zadłużeń. Wystarczy, że kupisz jeden z moich kursów i zaczniesz działać! 👇

 


Source: Co nie wchodzi do masy upadłości konsumenckiej? Wyjaśniam!


O Adam Marcinowski

Jestem doradcą restrukturyzacyjnym i finansowym. Na co dzień rozwiązuje między innymi problemy finansowe ludzi zadłużonych. Od przeszło 20 lat, zajmuje się szeroko pojętymi finansami i od kiedy były możliwe w Polsce upadłościami konsumenckimi. Codziennie z mojej wiedzy i pomocy, korzystają osoby, które wpadły w spiralę zadłużeń i nie radzą już sobie ze spłatą swoich zobowiązań. Obecnie mieszkam w przepięknym Olsztynie, w otoczeniu tego, co kocham, czyli wody i lasów. Prowadzę firmę, udzielam się społecznie, a w wolnych chwilach bloguję. Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*Wymagane

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.