Jak utrzymać dobry scoring w BIK


Jak utrzymać dobry scoring w BIK? Poznaj 8 ważnych zasad, które pozwolą ci utrzymać pozytywną ocenę punktową w Biurze Informacji Kredytowej.

Jak utrzymać dobry scoring w BIK

Aby utrzymać dobry scoring w Biurze Informacji Kredytowej (BIK), należy przestrzegać kilku ważnych zasad. BIK jest instytucją zajmującą się gromadzeniem informacji dotyczących historii kredytowej i wiarygodności finansowej konsumentów.

Oto 8 wskazówek, które mogą pomóc Ci utrzymać dobry scoring w BIK:

1. Utrzymywanie niskiego zadłużenia

Ważne jest, abyś nie posiadał zbyt dużej ilości zadłużeń w stosunku do Twoich dochodów. Próbuj utrzymywać niski poziom zadłużenia w porównaniu do dostępnego limitu kredytowego na kartach kredytowych czy kontach debetowych.

Twoja wiarygodność kredytowa, znana jako ocena w Biurze Informacji Kredytowej (BIK), ma związek z wieloma czynnikami, a niskie zadłużenie jest jednym z istotnych aspektów w procesie oceny. BIK zbiera informacje na temat twojej historii kredytowej, w tym twojego zadłużenia, spłat i innych zobowiązań finansowych. Niskie zadłużenie może mieć pozytywny wpływ na twoją ocenę kredytową, a w konsekwencji na zdolność do uzyskania kredytu lub pożyczki.

Ocena w BIK jest wyrażana jako liczba punktów lub ocena, która odzwierciedla twoją wiarygodność jako kredytobiorcy. Niższa ocena wskazuje na lepszą historię kredytową i większą zdolność do obsługi nowego zadłużenia. Niskie zadłużenie może pozytywnie wpłynąć na twoją ocenę z kilku powodów:

 • Mniejsze ryzyko niewypłacalności: Jeśli masz niewielkie zadłużenie, banki i instytucje finansowe widzą mniejsze ryzyko, że nie będziesz w stanie spłacić nowego kredytu lub pożyczki.
 • Większa zdolność obsługi długu: Posiadając niskie zadłużenie, będziesz miał większą zdolność do spłacania nowych zobowiązań, ponieważ już nie przeznaczasz dużych części swoich dochodów na spłatę innych długów.
 • Pozytywna historia kredytowa: Wysoka zdolność do obsługi niewielkiego zadłużenia może przyczynić się do budowania pozytywnej historii kredytowej, co może zwiększyć twoją ocenę w BIK.
 • Zwiększenie szans na uzyskanie kredytu: Banki i instytucje finansowe mogą być bardziej skłonne udzielić kredytu lub pożyczki osobom z dobrą historią kredytową, która obejmuje niskie zadłużenie.

Warto jednak pamiętać, że ocena w BIK to kompleksowa analiza wielu czynników, takich jak również regularność spłat, różnorodność rodzajów zobowiązań, długość historii kredytowej i inne. Niskie zadłużenie jest ważne, ale to tylko jeden z elementów, które banki biorą pod uwagę przy ocenie twojej zdolności kredytowej.

2. Unikanie zbyt wielu zapytań o kredyt

Częste zapytania do BIK ze strony różnych instytucji finansowych mogą być przez banki odczytywane jako ryzyko i wpływać na Twój scoring. Staraj się ograniczyć liczbę wniosków o kredyt do niezbędnego minimum.

Zapytania o kredyt, zwane również „zapytaniami kredytowymi” lub „zapytaniami BIK”, są uwzględniane w twojej historii kredytowej i mogą wpływać na twoją ocenę kredytową (scoring) w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Zapytania te wskazują na to, że zwróciłeś się do banków lub innych instytucji finansowych w celu uzyskania kredytu lub pożyczki.

Zbyt wiele zapytań w krótkim okresie czasu może wpłynąć na twoją ocenę kredytową i wywołać nieco negatywne skutki. Oto dlaczego:

 • Może to sygnalizować ryzyko: Wiele zapytań o kredyt w krótkim okresie może sugerować, że jesteś aktywny w poszukiwaniu wielu źródeł finansowania. To może być odczytane przez instytucje finansowe jako potencjalnie większe ryzyko dla nich, że możesz mieć trudności ze spłatą wszystkich nowych zobowiązań.
 • Może wpłynąć na ocenę kredytową: Zapytania o kredyt mogą wpłynąć na obniżenie twojej oceny kredytowej. To dlatego, że instytucje finansowe mogą interpretować wiele zapytań jako potencjalne zagrożenie dla twojej zdolności do spłaty nowych zobowiązań.

Oczywiście, niektóre zapytania o kredyt są naturalne i nieuniknione, szczególnie jeśli składasz wnioski o różne produkty finansowe. Ważne jest jednak, aby ograniczyć liczbę zbędnych zapytań, które mogą być sygnalizowane jako podejmowanie pochopnych decyzji finansowych.

Jeśli zamierzasz ubiegać się o kredyt lub pożyczkę, warto:

 • Planować z wyprzedzeniem: Przemyśl swoje potrzeby finansowe i staraj się złożyć wniosek tylko wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne.
 • Porównywać oferty: Przed złożeniem wniosku o kredyt, dokładnie porównaj różne oferty dostępne na rynku. To pozwoli ci uniknąć niepotrzebnych zapytań.
 • Skonsultować się z doradcą finansowym: Jeśli masz wątpliwości, jakie produkty kredytowe są dla ciebie najlepsze, warto skonsultować się z ekspertem, który pomoże ci podjąć dobrze przemyślaną decyzję.

Pamiętaj, że jedno lub kilka zapytań o kredyt nie spowoduje automatycznie znacznego spadku twojego scoringu. Istotne jest, aby podejść do procesu z umiarem i ostrożnością, aby utrzymać dobrą ocenę kredytową.

3. Dbałość o różnorodność kredytową

Posiadanie różnych rodzajów kredytów (na przykład kredyt hipoteczny, samochodowy, karta kredytowa) może pozytywnie wpływać na Twój scoring w BIK. Zróżnicowane doświadczenia kredytowe i zdolność do zarządzania nimi mogą świadczyć o Twojej stabilności finansowej.

Dbałość o różnorodność kredytową, czyli posiadanie różnych rodzajów zobowiązań finansowych, może mieć wpływ na twoją ocenę kredytową w Biurze Informacji Kredytowej (BIK) lub innych agencjach kredytowych. Odpowiednia różnorodność kredytowa może pomóc w budowaniu pozytywnej historii kredytowej i wpłynąć korzystnie na twoją zdolność kredytową. Jednak nie jest to jedyny aspekt oceny kredytowej, dlatego należy traktować go jako jeden z elementów strategii zarządzania finansami.

Oto, jak różnorodność kredytowa może wpływać na scoring BIK:

 • Pozytywna historia kredytowa: Posiadanie różnych rodzajów zobowiązań finansowych, takich jak kredyt hipoteczny, kredyt samochodowy czy karta kredytowa, może świadczyć o twojej zdolności do zarządzania różnymi rodzajami długów. Jeśli te zobowiązania są spłacane regularnie i terminowo, to tworzy pozytywną historię kredytową, co może wpłynąć korzystnie na ocenę kredytową.
 • Dowód zdolności do zarządzania różnymi rodzajami finansowania: Posiadanie różnych rodzajów zobowiązań finansowych może pokazać, że potrafisz odpowiednio dostosowywać się do różnych rodzajów wydatków i spłat. To może zwiększyć zaufanie instytucji finansowych do twojej zdolności do spłaty kredytu.
 • Zróżnicowanie ryzyka: Dbałość o różnorodność kredytową może pomóc zdywersyfikować ryzyko. W przypadku, gdy masz tylko jeden rodzaj zobowiązania, np. wiele kart kredytowych, mogłoby to wskazywać na nadmierne ryzyko w przypadku problemów finansowych.

Warto jednak zaznaczyć, że różnorodność kredytowa to tylko jeden z wielu czynników wpływających na ocenę kredytową. Regularne i terminowe spłacanie zobowiązań oraz utrzymanie niskiego zadłużenia również są kluczowe dla osiągnięcia dobrej oceny kredytowej. Ważne jest, aby tworzyć zdrową i zrównoważoną historię kredytową poprzez odpowiedzialne zarządzanie różnymi rodzajami finansowania.

4. Płacenie rachunków na czas

Regularne i terminowe spłacanie rachunków, takich jak kredyty, pożyczki, rachunki za energię elektryczną, telefon czy wynajem, jest kluczowe. Opóźnienia w płatnościach mogą negatywnie wpływać na Twój scoring w BIK.

Płacenie rachunków na czas ma istotny wpływ na twoją ocenę kredytową w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Regularne i terminowe spłacanie rachunków jest jednym z kluczowych czynników budowania pozytywnej historii kredytowej, która może wpłynąć korzystnie na twoją zdolność kredytową.

Oto dlaczego płacenie rachunków na czas jest istotne, żeby utrzymać dobry scoring w BIK:

 • Historia spłat: Twoja zdolność do terminowego regulowania rachunków, kredytów czy innych zobowiązań jest odzwierciedleniem twojej odpowiedzialności finansowej. Pozytywna historia spłat świadczy o tym, że jesteś zdolny do zarządzania swoimi finansami i wywiązania się z zobowiązań.
 • Obniżenie ryzyka: Regularne spłacanie rachunków na czas zmniejsza ryzyko niewypłacalności, co jest istotne dla banków i innych instytucji finansowych. Dla nich to oznacza, że jesteś bardziej wiarygodnym klientem i mniej prawdopodobne jest, że będziesz miał problemy ze spłatą kredytu.
 • Pozytywny wpływ na ocenę kredytową: Regularne spłacanie rachunków na czas przyczynia się do budowy pozytywnej historii kredytowej, która ma wpływ na ocenę kredytową. Im dłużej utrzymujesz tę pozytywną historię, tym lepsza może być twoja ocena kredytowa.
 • Brak opóźnień: Opóźnienia w spłacie rachunków mogą negatywnie wpłynąć na ocenę kredytową. W przypadku dłuższego opóźnienia rachunki mogą zostać przekazane do windykacji, co jeszcze bardziej wpłynie na twoją zdolność kredytową.
 • Wysoka zdolność kredytowa: Regularność w spłacaniu rachunków na czas tworzy obraz osoby odpowiedzialnej finansowo. To może prowadzić do uzyskania wyższej zdolności kredytowej, co oznacza, że masz większą szansę na uzyskanie korzystnych warunków kredytowych w przyszłości.

Pamiętaj, że budowanie pozytywnej historii kredytowej wymaga czasu i konsekwencji. Ważne jest, aby regularnie śledzić terminy spłat i dbać o terminowość w regulowaniu rachunków oraz wszelkich innych zobowiązań finansowych. Dbałość o zdolność do terminowej spłaty jest kluczowa dla zachowania dobrej oceny kredytowej.

5. Regularne sprawdzanie raportów kredytowych

Sprawdzaj regularnie swoje raporty kredytowe w BIK, aby upewnić się, że wszystkie informacje są poprawne. Jeśli znajdziesz jakiekolwiek błędy, natychmiast zgłoś je do BIK w celu skorygowania.

Regularne sprawdzanie raportów kredytowych ma znaczenie dla utrzymania dobrej zdolności kredytowej i monitorowania swojej historii kredytowej w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Choć samo sprawdzanie swoich raportów kredytowych nie wpływa bezpośrednio na ocenę kredytową, to jest to ważny krok w zarządzaniu swoimi finansami.

Oto dlaczego regularne sprawdzanie raportów kredytowych jest istotne:

 • Wykrywanie błędów: Regularne sprawdzanie swoich raportów kredytowych pozwala na szybkie wykrycie ewentualnych błędów lub nieprawidłowości w informacjach kredytowych. Mogą to być błędne wpisy dotyczące spłat, zadłużenia czy innych szczegółów finansowych. Poprawienie takich błędów może zapobiec negatywnemu wpływowi na ocenę kredytową.
 • Monitorowanie oszustw: Sprawdzanie raportów kredytowych pozwala na monitorowanie ewentualnych prób oszustwa lub kradzieży tożsamości. Jeśli zobaczysz nieznane zapytania kredytowe lub zobowiązania, możesz szybko podjąć działania w celu zabezpieczenia swojej sytuacji finansowej.
 • Ocena swojej zdolności kredytowej: Przez regularne monitorowanie raportów kredytowych możesz lepiej zrozumieć, jakie informacje są dostępne dla instytucji finansowych i jakie czynniki wpływają na twoją zdolność kredytową. To może pomóc ci podejmować lepsze decyzje finansowe.
 • Przygotowanie do wnioskowania o kredyt: Jeśli planujesz złożyć wniosek o kredyt lub pożyczkę w przyszłości, wcześniejsze sprawdzenie swoich raportów kredytowych pozwoli ci upewnić się, że wszystkie informacje są poprawne i że nie ma nieprawidłowości, które mogłyby negatywnie wpłynąć na proces wnioskowania.

Pamiętaj, że BIK ma obowiązek dostarczenia ci darmowego egzemplarza swojego raportu kredytowego co pewien okres czasu (zazwyczaj raz w roku). Skorzystaj z tego prawa i regularnie sprawdzaj swoje raporty kredytowe, aby być dobrze poinformowanym o swojej historii kredytowej oraz unikać potencjalnych problemów finansowych.

6. Wycofanie zgody na przetwarzanie informacji o problematycznych kredytach

Jeśli miałeś problem z którymś ze swoich kredytów, to po jego spłacie w banku, który go udzielił możesz złożyć dyspozycję zaprzestania przetwarzania danych dotyczących tego konkretnego kredytu. BIK i tak będzie przetwarzał i udostępniał dane o tym problematycznym kredycie przez 5 lat, ale jeżeli wycofasz zgodę, to już od 6-tego roku zaprzestanie tego.

7. Sprawdzanie czy banki terminowo usuwają informacje o spłaconych kredytach

Banki i inne instytucje finansowe zazwyczaj są odpowiedzialne za dostarczanie informacji o spłaconych kredytach oraz innych zobowiązaniach do Biura Informacji Kredytowej (BIK) lub podobnych agencji kredytowych. Te informacje są następnie używane do tworzenia historii kredytowej oraz oceny kredytowej. Ważne jest, aby informacje o spłaconych zobowiązaniach były aktualizowane i usuwane z raportu kredytowego po ich spłacie.

Oto dlaczego to jest ważne:

 • Dokładność historii kredytowej: Aktualizowanie i usuwanie informacji o spłaconych kredytach jest istotne dla zachowania dokładności twojej historii kredytowej. To pozwala na lepsze odzwierciedlenie twojej zdolności do spłaty zobowiązań.
 • Ocena kredytowa: Informacje o spłaconych kredytach mogą wpływać na tworzenie oceny kredytowej. Jeśli banki nie aktualizują tych informacji lub nie usuwają ich po spłacie, może to prowadzić do nieodpowiedniej oceny zdolności kredytowej.
 • Dostęp do korzystnych warunków: Tworzenie dokładnej historii kredytowej ma wpływ na to, czy będziesz kwalifikować się do korzystnych warunków finansowych, takich jak niższe stopy procentowe i lepsze warunki kredytowe.

Jeśli masz wątpliwości co do dokładności informacji w swoim raporcie kredytowym lub podejrzewasz, że niektóre spłacone zobowiązania nie zostały usunięte, możesz:

 • Skontaktować się z Biurem Informacji Kredytowej: Skontaktuj się bezpośrednio z BIK lub odpowiednią agencją kredytową, aby dowiedzieć się, jakie informacje są zawarte w twoim raporcie kredytowym i czy wszystkie spłacone zobowiązania są dokładnie odzwierciedlone.
 • Skontaktować się z bankiem: Jeśli podejrzewasz, że banki nie usuwają informacji o spłaconych kredytach, możesz także skontaktować się z nimi, aby upewnić się, że informacje są aktualizowane prawidłowo.

Pamiętaj, że regularne sprawdzanie swoich raportów kredytowych jest ważne, aby monitorować dokładność informacji i reagować na ewentualne nieprawidłowości.

8. Utrzymywanie stałego zatrudnienia i dochodów

Stabilne zatrudnienie i dochody mogą wpływać na Twój scoring w BIK. Próbuj utrzymać stałe źródło dochodów, co pokaże Twoją zdolność do spłaty zobowiązań.

Utrzymywanie stałego zatrudnienia i stabilnych dochodów ma istotny wpływ na twoją zdolność kredytową oraz ocenę w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Stabilność zatrudnienia i dochodów jest jednym z kluczowych czynników, które instytucje finansowe biorą pod uwagę przy ocenie twojej zdolności do spłaty zobowiązań kredytowych.

Oto dlaczego utrzymywanie stałego zatrudnienia i dochodów jest ważne dla scoringu BIK:

 • Zdolność do spłaty: Posiadanie stałego źródła dochodu i zatrudnienia jest kluczowe dla twojej zdolności do spłaty kredytu lub pożyczki. Instytucje finansowe chcą mieć pewność, że będziesz w stanie regularnie regulować raty zobowiązań.
 • Stabilność finansowa: Stałe zatrudnienie i dochody są oznaką stabilności finansowej. Banki preferują udzielać kredytów osobom, które wykazują stabilność i zdolność do utrzymania swoich finansów na stałym poziomie.
 • Wiarygodność: Długotrwałe zatrudnienie i stałe dochody mogą wpływać na twoją wiarygodność jako kredytobiorcy. Pokazują, że jesteś zdyscyplinowanym pracownikiem, który potrafi utrzymać stałe źródło dochodu.
 • Ocena zdolności kredytowej: Twoja zdolność do spłaty kredytu zależy od relacji między twoim dochodem a wysokością raty kredytowej. Im wyższy dochód w porównaniu do raty, tym większa zdolność kredytowa. Stałe dochody pozwalają lepiej przewidzieć tę relację.
 • Dostęp do korzystnych warunków: Osoby ze stałym zatrudnieniem i dochodami mają większe szanse na uzyskanie korzystnych warunków kredytowych, takich jak niższe oprocentowanie lub dłuższy okres kredytowania.

Ważne jest, aby w miarę możliwości dążyć do utrzymania stabilności zatrudnienia i dochodów. To nie tylko wpłynie korzystnie na twoją zdolność kredytową, ale również na ogólną stabilność finansową. Pamiętaj, że zdolność kredytowa to kompleksowa ocena wielu czynników, więc dbaj zarówno o utrzymanie stałych dochodów, jak i o inne aspekty finansowe, takie jak regularna spłata zobowiązań i utrzymywanie niskiego zadłużenia.

Pamiętaj

Już wiesz, jak utrzymać dobry scoring w BIK, ale nie jest on jedynym czynnikiem, który decyduje o Twojej zdolności kredytowej. Każda instytucja finansowa może mieć swoje własne kryteria oceny ryzyka. Ważne jest również, aby dbać o swoją ogólną sytuację finansową, budować historię kredytową i być odpowiedzialnym

 

O Adam Marcinowski

Szeroko rozumiane finanse i prawo, to moja pasja. Tematyką związaną z finansami zajmuję się od 2001, kiedy to tworzyłem ogólnopolską firmę pośrednictwa finansowego KredytPolska. Obsługiwała ona Klientów z terenu całego kraju oraz tworzyła sieć ponad 160 agentów finansowych na terenie całego kraju. Agentów tych rekrutowałem i szkoliłem. Pasją do finansów zaraziłem się w pracy, która pozwoliła mi zdobyć poza szeroką wiedzą również rozeznanie w problemach Klientów, a zarazem sposobach i możliwościach ich rozwiązania. Poznając problemy Klientów i pomagając im w wyjściu z długów na prostą... Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*Wymagane

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.