Jak złożyć wniosek o chwilówkę, tak żeby była przyznana? 2


Jak złożyć wniosek o chwilówkę, tak żeby była przyznana? Jak zwiększyć szanse na przyznanie pożyczki pozabankowej? Sprawdź kilka prostych sposobów! Jeżeli spotkałeś się z odmową udzielenia chwilówki i zastanawiałeś się, jakie mogły być tego przyczyny, to tutaj znajdziesz odpowiedź.

Jak złożyć wniosek o chwilówkę?
Przyczyn, z powodu których pożyczkobiorcy otrzymują odmowną decyzję o przyznaniu zobowiązania, może być wiele. Na wiele z nich nie mają oni możliwości bezpośredniego oddziaływania. Natomiast na jedną przyczynę mogą mieć wpływ i ją wyeliminować.

Błędne, złe, czy też niepoprawne wypełnienie wniosku o przyznanie pożyczki jest bodajże najczęstszą przyczyną jego odrzucenia

Na co zwrócić uwagę wypełniając wniosek? Czego unikać? Jakie błędy są w nim najczęstsze? Wiele osób nie do końca uzmysławia sobie, jak ważne jest właściwe wypełnienie wniosku o pożyczkę pozabankową. Poprawne wypełnienie wniosku w dużym stopniu zwiększy jego skuteczność. W ten sposób można znacznie podnieść szanse na jego pozytywne rozpatrzenie i w efekcie przyznanie chwilówki.

Kilka wprowadzenia w kwestii technicznej

Pod względem technicznym sposób, w jaki składa się wniosek o chwilówkę, jest bardzo zbliżony w każdej instytucji pozabankowej. Opierają one swoje działanie o bardzo zbliżone internetowe platformy sprzedaży. Kwestie techniczne nie wiążą się bezpośrednio z tematem tego artykułu. Dlatego nie będę się nad nimi rozwodził. Zatem jak złożyć wniosek o chwilówkę? Wspomnę tylko, że procedury najczęściej opierają się o trzy nieskomplikowane kroki.

 1. Wypełniasz prosty wniosek online.
 2. Dokonujesz weryfikacji danych w postaci przelewu weryfikacyjnego (najczęściej 0,01 zł) ze swojego rachunku bankowego.
 3. Odbierasz środki z pożyczki na swój rachunek bankowy.

Jak złożyć wniosek o chwilówkę, tak żeby była przyznana? Czego unikać składając wniosek?

Przede wszystkim składając wniosek o chwilówkę, trzeba w pierwszej kolejności zadbać o podanie prawidłowych danych osobowych, rodzinnych i finansowych.

I. Dane osobowe

Twój wniosek musi zawierać poprawne i prawdziwe dane. Jeżeli przy ich weryfikacji okaże się, że są one fałszywe, to wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie i ostatecznie odrzucony.

 1. Adres zameldowania i zamieszkania – na niego może być ewentualnie wysyłana kurierem umowy pożyczki do podpisania, a w trakcie spłaty korespondencja. Poza adresem zameldowania (o ile je posiadasz) musisz podać aktualny adres zamieszkania bez względu na to, czy jesteś zameldowany gdzie indziej.
 2. Telefon kontaktowy – musisz podać aktywny telefon i koniecznie własny. To bardzo ważne, gdyż może być na niego przesłany SMS z decyzją, dane do odbioru pożyczki, bądź hasło do twojego panelu na stronie firmy pozabankowej. Decyzja pożyczkowa może zostać ci przekazana również drogą telefoniczna.
 3. Adres mail – również powinien być aktualny i koniecznie twój. Możesz na niego otrzymać e-mail weryfikacyjny w celu potwierdzenia złożonego wniosku, umowę pożyczki, lub inne informacje, które nie powinny dotrzeć do osób postronnych.
II. Dane o rodzinie (osoby na utrzymaniu)

Rzadko występuje wniosek o chwilówkę, w którym są wymagane te informacje. Jednakże jeżeli zajdzie konieczność ich podania, to należy to zrobić zgodnie z prawdą. Wypełniając wniosek o chwilówkę, musisz pamiętać, że ilość osób na utrzymaniu to nie to samo co liczba osób, z którymi mieszkasz. Podanie tych danych poprawnie jest bardzo istotne, gdyż w przeciwnym razie możesz otrzymać odmowę udzielenia chwilówki z powodu braku zdolności do jej spłaty.

 • osoby na utrzymaniu – do osób pozostających na Twoim utrzymaniu włączasz tylko członków najbliższej rodziny (małżonka i dzieci do 18 roku życia),
 • zgoda małżonka i koszty jego utrzymania – chwilówkę zaciągasz bez zgody małżonka. Wnioskując samemu nawet jeżeli małżonek posiada dochód, to podajesz go jako osobę pozostającego na twoim utrzymaniu. Nie wliczasz małżonka do osób pozostających na utrzymaniu wyłącznie, jeśli masz rozdzielność majątkową,
 • dzieci na utrzymaniu – jako pozostające na twoim utrzymaniu podajesz tylko dzieci do 18 roku życia. Powyżej 18 roku życia dziecko, nawet jeśli nie posiada dochodu i mieszka z tobą nie powinno być wykazywane jako pozostające na utrzymaniu.

Podanie właściwej ilości osób pozostających na utrzymaniu jest bardzo ważne dla twojej zdolności do spłaty pożyczki. Jest tak, gdyż firma pozabankowa przyjmuje określoną kwotę na utrzymanie każdego członka rodziny. Suma tych kwot jest odliczana od dochodu przy określaniu zdolności kredytowej. Oczywiście jest tak tylko w przypadku, jeżeli we wniosku pojawi się pytanie o ilość osób na utrzymaniu lub liczbę osób w rodzinie. Mimo że nie każdy wniosek o chwilówkę zawiera te pytania, to warto, żebyś o tym wiedział.

III. Dane finansowe (zarobki i wydatki)

Nie każda firma pozabankowa wymaga tych danych, ale jeżeli się pojawią to twój wniosek o chwilówkę, powinien zawierać je prawdziwe. Podanie ich niezgodnie z prawdą może wpłynąć na znaczne obniżenie Twojej zdolności kredytowej. W najgorszym przypadku skutek może być taki, że twój wniosek o chwilówkę zostanie odrzucony.

 • zarobki – zarobki i dochody powinny być podane we wniosku zgodnie z prawdą. Dochody musisz podać w wysokości, w jakiej je rzeczywiście otrzymujesz. Nie możesz zawyżać dochodu, ale możesz do niego doliczyć dodatki, które otrzymujesz typu premie itp. Nie musi się tak stać, ale jeżeli instytucja pozabankowa będzie wymagała podania we wniosku danych pracodawcy, to możesz wówczas spodziewać się możliwego telefonu weryfikującego pracę i wysokość dochodu.
 • wydatki i koszty utrzymania (mieszkanie, czynsz, gaz, prąd, samochód, telefon) – wniosek o chwilówkę nie musi wymagać podania wysokości każdego z tych kosztów. Może jednak pojawić się konieczność podania ich łącznej wysokości. Jeżeli jednak wystąpi wymóg podania kosztów utrzymania, to należy je podać zgodnie ze stanem faktycznym. Jeżeli zaniżysz wydatki, to i tak każda firma udzielająca chwilówek ma własne uśrednione stawki, które przyjmie w tym przypadku. Z drugiej strony nie można ich zawyżać na zasadzie chwalenia się ” ile to ja nie wydaję”. Takie zawyżenie kosztów może bardzo obniżyć twoją zdolność kredytową.

Jakie są przyczyny odmowy udzielenia chwilówki? Dlaczego wniosek o chwilówkę może zostać odrzucony?

Nie każda firma pozabankowa stosuje wszystkie poniższe wymagania, aczkolwiek mogą one wystąpić w części.

Twój wniosek o chwilówkę może zostać odrzucony z poniższych przyczyn:

 • wniosek o chwilówkę nie zawiera pełnych informacji, które są wymagane,
 • wniosek zawiera dane niezgodne z prawdą,
 • nie mieszkasz na stałe w Polsce,
 • nie uzyskujesz dochodu w Polsce,
 • twój wiek jest nieodpowiedni – nie mieścisz się w akceptowanym przedziale wieku,
 • nie masz stałego dochodu z dowolnego źródła,
 • nie spłaciłeś poprzedniej pożyczki w instytucji, do której składasz wniosek o chwilówkę (zdarzają się przypadki, że jedna firma pozabankowa udziela pożyczek pod kilkoma nazwami internetowymi),
 • masz negatywną historię kredytową w BIK (BIK sprawdza niewiele firm),
 • masz duże zaległości w płatnościach (czynsz, prąd, gaz, telefon) widoczne w bazach dłużników (nie wszystkie firmy pozabankowe sprawdzają pożyczkobiorcę we wszystkich tych bazach),
 • nie masz rachunku osobistego w dowolnym Polskim banku,
 • nie posiadasz własnego aktywnego telefonu komórkowego.

Czy złożone zapytanie o chwilówkę jest widoczne w BIK? Czy można złożyć wiele zapytań o chwilówkę (próśb o kontakt doradcy) bez negatywnych konsekwencji?

Sporo instytucji pozabankowych współpracuje z BIK i sprawdza w nim swoich pożyczkobiorców przed udzieleniem pożyczki. Część z nich umieszcza w BIK informacje o udzieleniu pożyczki. Tak więc część z nich na pewno widzi informacje w BIK i je umieszcza.
Jeżeli chodzi o zapytania o kontakt w sprawie chwilówki (zawierają one tylko imię, nazwisko, numer telefonu, oraz adres e-mail) to nie są one umieszczane w BIK. Nie są zatem w nim widoczne, przez co możesz złożyć dowolną ilość takich zapytań w dowolnym czasie.

Czy ilość złożonych wniosków o chwilówki jest widoczna w rejestrze BIK? Cym może skutkować złożenie wielu wniosków w krótkim czasie?

Jak wyżej wspomniałem, tylko część firm udzielających chwilówek współpracuje z BIK. Tylko one mogą sprawdzić, ile wniosków złożyłeś. Jest to możliwe, gdyż BIK gromadzi i przechowuje także informacje o ilości złożonych przez ciebie wniosków i ich daty.
Dlatego złożenie wielu wniosków jednocześnie może, ale nie musi mieć negatywny wpływ na decyzję o przyznaniu chwilówki. Może się zdarzyć, że kilka z twoich wniosków trafi akurat do firm, które weryfikują w BIK. Jeżeli tak się zdarzy, to firma, weryfikując twój wniosek o chwilówkę i sprawdzając BIK, uzyska dostęp do informacji o ilości złożonych przez ciebie wniosków. Jeżeli firma ta spostrzeże, że w danym czasie (krótkim) złożyłeś ich wiele, to wówczas będzie się zastanawiała nad Twoją zdolnością kredytową, która będzie trudna do określenia w tej sytuacji.

Może pojawić się problem z określeniem Twojej zdolności kredytowej

Problem z określeniem zdolności kredytowej będzie wynikał z faktu, że informacje co do udzielenia bądź nie chwilówki są aktualizowane przez BIK co tydzień lub dwa.
Firma pozabankowa widząc dużą ilość złożonych przez ciebie wniosków, nie będzie miała żadnej pewności czy nie skorzystałeś z wszystkich ofert jednocześnie. Jeżeli tak by faktycznie było, to w tym przypadku nie miałbyś już zdolności kredytowej. Dlatego sytuacja taka może być powodem odrzucenia twojego wniosku o chwilówkę.

Masz negatywną historię w BIK? Sprawdź koniecznie:

Podsumowanie

Mam nadzieję, że artykuł ten dał ci odpowiedź na nurtujące cię pytania. Liczę, że dzięki powyższym wskazówkom będziesz wiedział jak złożyć wniosek o chwilówkę, tak żeby była przyznana.

Zapraszamy do komentowania

Zakładam, że wiesz już jak złożyć wniosek o chwilówkę. Jeśli jednak masz pytania to zadaj je śmiało. Jeżeli też stwierdzisz, że jakiekolwiek zagadnienie na ten temat zostało pominięte, a jest ono dla ciebie ważne, to proszę o powiadomienie o tym w komentarzach. Postaram się na bieżąco aktualizować tę stronę o twoje sugestie i spostrzeżenia, bądź napiszę odrębny artykuł na dany interesujący cię temat.

 

O Adam Marcinowski

Szeroko rozumiane finanse i prawo, to moja pasja. Tematyką związaną z finansami zajmuję się od 2001, kiedy to tworzyłem ogólnopolską firmę pośrednictwa finansowego KredytPolska. Obsługiwała ona Klientów z terenu całego kraju oraz tworzyła sieć ponad 160 agentów finansowych na terenie całego kraju. Agentów tych rekrutowałem i szkoliłem. Pasją do finansów zaraziłem się w pracy, która pozwoliła mi zdobyć poza szeroką wiedzą również rozeznanie w problemach Klientów, a zarazem sposobach i możliwościach ich rozwiązania. Poznając problemy Klientów i pomagając im w wyjściu z długów na prostą... Więcej o mnie...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*Wymagane

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

2 komentarzy do “Jak złożyć wniosek o chwilówkę, tak żeby była przyznana?

 • moni

  Dobry materiał. W sumie można to odnieść też do kredytów bankowych, szczególnie w części dotyczącej danych osobowych. Będę tutaj częściej zaglądała. Pozdrawiam

   
  • anty

   Artykuł dobry ale po co w ogóle składać wniosek o chwilówkę? Przecież one kosztują do diabła! Żeby tylko kosztowały to nie byłoby źle ale firmy pożyczkowe działają już jak banki, sprawdzają wszystkie bazy i zdolność kredytową. Nawet zadłużeni mają coraz większe problemy z dostaniem chwilówki. Wystarczy poczytać komentarze i opinie. Po co wtedy składać wniosek? Dla mnie chwilówki to dno samego dna!